Strengere belastingwetten en agressiever toezicht en handhaving hebben er toe geleid dat het bedrijfsleven het minimaliseren van belastingrisico’s prioriteit geeft in plaats van het minimaliseren van de belastingschuld.