Lidstaten moeten onnodige en verouderde kwalificatie-eisen voor onder meer accountants onder de loep nemen en stroomlijnen.