Voor het eerst sinds 2009 is in 2015 het totaal aan reserves van gemeenten, provincies, waterschappen en gemeenschappelijke regelingen toegenomen. Het eigen vermogen van de decentrale overheden steeg ten opzichte van 2014 met ruim 0,2 miljard naar 47,4 miljard euro.