In de strijd tegen belastingontduiking moeten aan zogenoemde brievenbusfirma’s strengere eisen worden gesteld.