Het nieuwe accountantsprotocol voor woningcorporaties is gepubliceerd in de Staatscourant. De richtlijnen voor de controle van jaarrekeningen van deze corporaties over 2016 zijn op een aantal punten flink gewijzigd.