De ‘Landelijke Landbouwnormen 2016’ zijn beschikbaar. In de ‘Landelijke Landbouwnormen’ staan de normbedragen voor 2016 voor de meest gangbare kostenposten en voor bepaalde bedrijfsmiddelen en voorraden voor agrarische bedrijven.