De overheid en toezichthouders zien in toenemende mate politieke en economische onzekerheden die gevolgen kunnen hebben voor de financiële stabiliteit.