In september 2016 heeft Het Koninklijk Actuarieel Genootschap (AG) een nieuwe prognosetafel AG 2016 uitgebracht die de tot dan toe gehanteerde Prognosetafel AG 2014 vervangt.