Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties stuurt het wetsvoorstel tot uitbreiding van de personele reikwijdte van de Wet normering topinkomens (WNT-3) voor advies naar de Raad van State. Daarin wordt geregeld dat werknemers in de (semi)publieke sector niet meer verdienen dan een minister.