De Belastingdienst heeft voor het jaar 2017 aan 228.911 mensen die geen voorlopige aangifte hebben gedaan een voorlopig aanslag opgelegd.