De aanwijzing van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) om twee ingekeerde bestuurders van twee financieel-adviesbedrijven weg te sturen, is onevenredig zwaar. De toezichthouder moet een mildere of helemaal geen maatregel opleggen, zegt het College van Beroep voor het bedrijfsleven.