Bij het Huis voor Klokkenluiders hebben zich in het eerste halfjaar van zijn bestaan 532 mensen gemeld voor advies.