De Sociale Verzekeringsbank heeft op 15 maart de verantwoordingen 2016 voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Jeugdwet vastgesteld, in lijn met afspraken met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG).