PwC heeft een schikking getroffen met de bewindvoerder van het failliete effectenhuis MF Global.