Het ministerie van Financiën heeft vandaag de internetconsultatie geopend over het Besluit aanwijzing organisaties van openbaar belang in de zin van de Wet toezicht accountantsorganisaties (Wta).