Het Register Belastingadviseurs (RB) en de Vereniging van Hoge ambtenaren bij het Ministerie van Financiën (VHMF) roepen gezamenlijk op tot betere belastingheffing en versterking van de Belastingdienst.