De grote en middelgrote accountantskantoren gaan samen met de SRA en de NBA een verdere impuls geven aan duurzame kwaliteitsverbetering van de accountantscontrole. Daarvoor is een gezamenlijke stuurgroep Publiek Belang ingesteld, die werkt aan een plan met een meerjarig karakter. Naar verwachting verschijnt dat plan in juni aanstaande.