Nederland moet belastingafspraken met multinationals afschaffen. Die oproep doen maatschappelijke organisaties verenigd in Tax Justice NL, vooruitlopend op een debat in de Tweede Kamer over de kwestie.