“We overschatten ons zelf. Het is onmogelijk dat één persoon aan alle eisen kan voldoen die in de toekomst aan accountants worden gesteld. Het leidt onherroepelijk tot verdere specialisatie binnen het beroep.”