Het Institute for Financial Crime (IFFC) werkt aan een standaard voor goed forensisch accountantsonderzoek. De Kamer Forensische Accountants hoopt na de zomer met een voorstel te komen om Praktijkhandreiking 1127 aan te passen.