De Algemene Rekenkamer verwelkomt de aanbevelingen van de Adviescommissie Verslaggevingsstelsel over invoering van het baten- en lastenstelsel.