Na een recordaantal projecten in 2015 vertoonde het aantal investeringsprojecten in ons land in 2016 een lichte daling. Tegelijkertijd stijgt het vertrouwen van buitenlandse investeerders in het Nederlandse vestigingsklimaat.