Het Europese agentschap voor fraudebestrijding (OLAF) heeft afgelopen jaar 346 gevallen aangetoond waarin EU-geld niet volgens de regels is uitgegeven. Het gaat om een totaalbedrag van 631 miljoen euro.