Voormalig kasbeheerder Marcel de V. van Vestia moet miljoenen euro’s aan schade vergoeden aan de woningcorporatie. De rechter in Den Haag heeft hem mede-aansprakelijk bevonden voor de schade die de woningcorporatie leed door de afkoop van haar derivatenportefeuille in 2012.