De Europese Rekenkamer gaat een controle instellen naar de wijze waarop de Europese Commissie het risico op fraude met EU-uitgaven beheert.
De controle zal gericht zijn op fraudepreventie en frauderespons, en ngo’s, academici en aanklagers zullen bijdragen aan de controle, evenals Europol en Eurojust.