67 procent van de getoetste kleinere en middelgrote accountantskantoren met een wettelijke controlevergunning voldeed in 2016 aan de gestelde eisen. Voor de getoetste accountantskantoren werkzaam in de samenstelpraktijk (zonder Wta-vergunning) was dit 75 procent. Dat blijkt uit het jongste verslag van de werkzaamheden van de Raad voor Toezicht van de NBA.