Eerlijk Advies

Naast een nauwkeurige verwerking van uw boekhouding hechten wij ook veel waarde aan pro-actieve advisering. Jaarlijks of periodiek spreken wij uitgebreid met u over de financiële performance van uw onderneming. Pas dan bent u in staat om op het juiste moment de juiste beslissingen te nemen.

Wij zien het als een uitdaging om uw fiscale positie te optimaliseren en ervoor te zorgen dat u maximaal profiteert van alle mogelijke belastingvoordelen, zowel zakelijk als privé. Door een gedegen analyse van de fiscale positie hebben wij voor veel van onze relaties een aanzienlijk bedrag aan belasting weten te besparen.

Fiscale Dienstverlening

Uiteraard kunnen wij u wegwijs maken in het fiscale doolhof.

Zo nodig geven wij gevraagd, maar ook ongevraagd advies inzake het fiscale reilen en zeilen van uw onderneming.

Door middel van studie blijven wij volledig op de hoogte van de fiscale ontwikkelingen voor het MKB.
Indien nodig schakelen wij een fiscaal kantoor in waar wij mee samen werken.

Wij verzorgen voor u alle fiscale aangiften, omzetbelasting, loonheffingen, inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, dividendbelasting, enz. Zelf kunt u zich dus volledig richten op het ondernemen.

Financiële Dienstverlening

Wij bieden u een zeer gevarieerde dienstverlening op financieel gebied. Wij kunnen u ondersteunen met
de verwerking van de initiële factuur of bankafschrift tot en met de jaarrekening. U kan aangeven wat u zelf wilt doen en wat u aan ons over laat. Hierdoor blijft u ten alle tijden beslissen over uw eigen administratie en kosten hiervoor.

Wij kunnen voor u, uw administratieve werkzaamheden gedeeltelijk of volledig uit handen nemen.
Wij verwerken uw administratie (indien gewenst online) in daarvoor bestemde software. Wij maken
voor u een duidelijk leesbaar overzicht (jaarrekening), zodat u inzicht krijgt en heeft in u eigen bedrijf.

Voor uw personeel kunnen wij de salarisadministratie verzorgen. Wij zijn volledig op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op fiscaal en personeels gebied.