Tachtig procent van de Nederlandse exporteurs factureert digitaal, maar volgens twee derde van hen heeft deze manier van factureren geen effect op de snelheid waarmee een factuur wordt betaald.